Nowe Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Wprowadziliśmy zmiany do Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw naszych produktów Honeywell Sp. z o.o. Zmienione Warunki obowiązują od 1 kwietnia 2018 r.

Czytaj więcej